จัดรูปแบบเนื้อหา

ประเภทข่าวสาร:
 
ชื่อเรื่อง:
จำนวนหัวข้อข่าว:
ความกว้าง:  pixels
ความสูง:  pixels
กรอบข้อความ:
รูปแบบตัวอักษร:
สีหัวข้อข่าว:
สีของข้อความ:
สีพื้นหลังข่าว:
ตัวอย่าง