Anna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014

London
Anna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh


Đến với ấn bản Xuân/Hè 2014 của tạp chí Twin, chân dài người Nga Anna Selezneva khoe mái tóc dài suông mượt cùng những set đồ duyên dáng và thanh lịch nhất được tuyển chọn bởi stylist Naomi Miller. Tham gia chụp hình cho cô là nhiếp ảnh Ben Weller.Anna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnhAnna Selezneva khoe tóc dài suông mượt trên tạp chí Twin Xuân/Hè 2014 - Anna Selezneva - Twin - Xuân/Hè 2014 - Thời trang - Hình ảnh - Thời trang nữ - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article