Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins

London
Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Trang điểm - Make-up - Clarins - Mỹ phẩm - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế


Sau đây những thông tin cũng nhưng giá cả chi tiết từng item trong BST make-up mang tên ‘Colors Of Brazil’ của Clarins. Với công thức chóng nước, có độ nhũ cũng như màu sắc tươi sáng, các sản phẩm từ BST mang đến vẻ đẹp hoàn hảo cho các bạn gái trong những ngày hội hè bất tận.



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Colours of Brazil Eye Quartet & Liner Palette – $ 42.00



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Waterproof Eye Pencil – $ 25.00



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Lip Blam Crayon - $ 20.00



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Truly Waterproof Mascara – $ 26.00



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Colors Of Brazil Summer Bronzing Compact – $ 35.00



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Shimmer Oil - $ 32.00



Khám phá BST make-up 'Colors Of Brazil' của Clarins - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Mỹ phẩm - Clarins - Make-up - Trang điểm

Fix-Makeup from Clarins – $ 27.00

Nguồn



Add your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article