In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt

BB
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh


Bộ ảnh lịch 2014 'In Love with Fashion' ghi lại những xu hướng thời trang đang hot và nổi bật trong năm nay với nhiều hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp và cuốn hút. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Tejal Patni, stylist Furne Oné, nhà thiết kế sản xuất Andrew Del Rosario, trợ lý stylist Randy Del Rosario, chuyên gia làm tóc Katherina Sherman và chuyên gia makeup Toni Malt.In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Floral - Tháng 1
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Floral - Tháng 2
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Monochrome - Tháng 3
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Monochrome - Tháng 4
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Lace - Tháng 5
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Lace - Tháng 6
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Plaid - Tháng 7
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Plaid - Tháng 8
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Leather - Tháng 9
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Leather - Tháng 10
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Denim - Tháng 11
In Love with Fashion: bộ ảnh lịch 2014 đẹp thời trang và hút mắt - Tin Thời Trang - Thư viện ảnh

Love Denim - Tháng 12

NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article