Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014

London
Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - Thư viện ảnh - Hình ảnh - Marco Tomassi - Làm đẹp - Trang điểm - L’Officiel Ukraina


Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng kỹ thuật trang điểm tinh vi với từng bước ‘cân-đông-đo-đếm’ tỉ mỉ qua bộ ảnh làm đẹp được nhiếp ảnh Marco Tomassi thực hiện cho ấn bản tháng 4/2014 của tạp chí L’Officiel Ukraina.Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - L’Officiel Ukraina - Trang điểm - Làm đẹp - Marco Tomassi - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - L’Officiel Ukraina - Trang điểm - Làm đẹp - Marco Tomassi - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - L’Officiel Ukraina - Trang điểm - Làm đẹp - Marco Tomassi - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - L’Officiel Ukraina - Trang điểm - Làm đẹp - Marco Tomassi - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - L’Officiel Ukraina - Trang điểm - Làm đẹp - Marco Tomassi - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Công nghệ trang điểm tinh vi trên tạp chí L’Officiel Ukraina tháng 4/2014 - L’Officiel Ukraina - Trang điểm - Làm đẹp - Marco Tomassi - Hình ảnh - Thư viện ảnh


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article