Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS]

London
Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Hè 2014 - Amanda Wakeley - Farah Holt - Người mẫu - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Thời trang - Thời trang nữ - Đồ bơi - Đồ tắm - Đi biển


Thương hiệu đồ tắm Amanda Wakeley chọn chân dài xinh đẹp Farah Holt làm gương mặt đồng hành cùng BST Hè 2014 của mình. Xuất hiện trong những shot hình đầy nắng và biển xanh biếc được nhiếp ảnh Kate Martin chụp tại đảo Mustique, người đẹp tóc vàng khoe nét đẹp gợi cảm của mình trong những thiết kế đồ tắm, cover-up và trang phục casual rực rỡ những sắc màu và in đầy họa tiết của vùng đất Châu Phi.Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014


Farah Holt khoe nét gợi cảm cùng thời trang đi biển Amanda Wakeley Hè 2014 [PHOTOS] - Đi biển - Đồ tắm - Đồ bơi - Thời trang nữ - Thời trang - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Người mẫu - Farah Holt - Amanda Wakeley - Hè 2014NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article