Mariacarla Boscono, Jamie Bochert, Matthias Schoenaerts và Veerle Baetens 'nổi loạn' trên tạp chí Dazed Xuân 2014

London
Mariacarla Boscono, Jamie Bochert, Matthias Schoenaerts và Veerle Baetens 'nổi loạn' trên tạp chí Dazed Xuân 2014 - Mariacarla Boscono - Jamie Bochert - Matthias Schoenaerts - Veerle Baetens - Dazed - Xuân 2014


Vận lên người những set đồ cùng phụ kiện gai góc và cá tính, siêu mẫu Jamie Bochert, Mariacarla Boscono cùng nam diễn viên Matthias Schoenaerts và nữ diễn viên Veerle Baetens lần lượt ‘nổi loạn’ trước ống kính nhiếp ảnh thời trang Willy Vanderperre cho những góc hình khá ‘sắc’ trên ấn bản Xuân 2014 của tạp chí Dazed.Mariacarla Boscono, Jamie Bochert, Matthias Schoenaerts và Veerle Baetens 'nổi loạn' trên tạp chí Dazed Xuân 2014 - Mariacarla Boscono - Jamie Bochert - Matthias Schoenaerts - Veerle Baetens - Dazed - Xuân 2014


Mariacarla Boscono, Jamie Bochert, Matthias Schoenaerts và Veerle Baetens 'nổi loạn' trên tạp chí Dazed Xuân 2014 - Mariacarla Boscono - Jamie Bochert - Matthias Schoenaerts - Veerle Baetens - Dazed - Xuân 2014


Mariacarla Boscono, Jamie Bochert, Matthias Schoenaerts và Veerle Baetens 'nổi loạn' trên tạp chí Dazed Xuân 2014 - Mariacarla Boscono - Jamie Bochert - Matthias Schoenaerts - Veerle Baetens - Dazed - Xuân 2014


Mariacarla Boscono, Jamie Bochert, Matthias Schoenaerts và Veerle Baetens 'nổi loạn' trên tạp chí Dazed Xuân 2014 - Mariacarla Boscono - Jamie Bochert - Matthias Schoenaerts - Veerle Baetens - Dazed - Xuân 2014


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article