Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014

London
Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Đồng hành cùng quảng cáo Hè 2014 của dòng thời trang đi biển Calzedonia, Rookie 2014 của Sports Illustrated- Sara Sampaio xuống biển khoe thân nóng bỏng trong những mẫu bikini và một mảnh trendy và đầy màu sắc. Cùng chiêm ngưỡng nhé!Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnh


Sara Sampaio nóng hừng hực cùng thời trang đi biển Calzedonia Hè 2014 - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang nữ - Hình ảnhNguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article