Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen

London
Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Nổi bật nhất BST phụ kiện Thu 2014 của NTK Alexander McQueen là những mẫu giày boots cầu kỳ được trang trí với đá quý, lông thú và dây cột hay những mẫu túi nhấn nhá với các mảnh lông thú sang trọng và độc đáo.Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


Khám phá BST phụ kiện Thu 2014 của Alexander McQueen - Thu 2014 - Alexander McQueen - Phụ kiện - Giày dép - Túi xách - Bộ sưu tập - Nhà thiết kế - Hình ảnh


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article