Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS]

London
Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Sau đây là những shot hình làm đẹp vô cùng ma mị và đầy mê hoặc trên ấn bản Xuân 2014 của tạp chí Wonderland Beauty, được thực hiện bởi ê kíp gồm người đẹp Elle Trowbridge và nhiếp ảnh Paul Scala.Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


Khám phá bộ ảnh làm đẹp ma mị trên tạp chí Wonderland Beauty Xuân 2014 [PHOTOS] - Wonderland Beauty - Xuân 2014 - Người mẫu - Làm đẹp - Hình ảnh - Thư viện ảnh


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article