Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới

London
Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Thương hiệu thời trang thể thao Adidas cùng bắt tay với thương hiệu thời trang Brazil The Farm Company cho ra mắt BST độc đáo, đầy màu sắc và họa tiết miền nhiệt đới. Mời các bạn ngắm nhìn những thiết kế sinh động qua những shot hình ngoài trời đầy nắng gió của miền biển Nam Mỹ.Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


Adidas Originals x The Farm Company giới thiệu thời trang thể thao nhiệt đới - Adidas Originals - The Farm Company - Thời trang thể thao - Bộ sưu tập - Hình ảnh - Tin Thời Trang - Adidas


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article