Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác

London
Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Vừa qua nhãn hàng Adidas Originals & NTK người Mỹ Jeremy Scott đã cho ra mắt BST thời trang mùa Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 cộng tác của mình. BST gồm nhiều thiết kế sáng tạo, hút mắt với màu sắc nổi bật, họa tiết in hoa rực rỡ, in da thú hay thêu ngọc trai truyền thống. Đồng hành cùng quảng cáo BST, top model Ajak Deng tạo dáng sinh động với trang phục ‘aesthetic’ mang đậm phong cách thể thao của Adidas.Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - AdidasAdidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


Adidas Originals & Jeremy Scott ra mắt BST Xuân/Hè 2014 kỷ niệm 10 năm cộng tác - Adidas Originals - Jeremy Scott - Xuân/Hè 2014 - Hình ảnh - Bộ sưu tập - Thời trang - Thời trang thể thao - Người mẫu - Ajak Deng - Nhà thiết kế - Adidas


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article