Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey

London
Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Bombshell Nina Agdal tiếp tục cộng tác và xuất hiện trong những shot hình quảng cáo thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey. Lần này, Martha Rey mang đến các thiết kế thật sống động và hút mắt bằng việc sử dụng các họa tiết in da thú, bộ lạc, hoa lá cùng màu sắc neon nổi bật hay các sắc màu trung tính khác nhau.Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


Nina Agdal & Thời trang đi biển The La Boheme & Martha Rey - Đi biển - Đồ bơi - Nhà thiết kế - Bộ sưu tập - Thời trang - Hình ảnh - Người mẫu - Nina Agdal - The La Boheme - Martha Rey


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article