Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014

London
Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Với nguồn cảm hứng từ chuyến đi thú vị đến Nicaragua và tình yêu dành cho những bờ biển đầy nắng gió, Yolanda Pecoraro và Chaffee Graham từ nhãn hàng thời trang Burkhart California cho ra mắt BST thời trang đi biển Xuân/Hè 2014. BST gồm những trang phục đi biển thoải mái, phóng khoáng và thời trang, rất thích hợp cho các bạn trẻ năng động không ngại thể hiện bản thân.Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


Tưng bừng đi biển cùng thời trang Burkhart California Xuân/Hè 2014 - Burkhart California - Xuân/Hè 2014 - Đi biển - Thời trang - Bộ sưu tập


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article