Isabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014

London
Isabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


Cứ đến hẹn lại lên, bombshell Isabeli Fontana cứ lại xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu thời trang Morena Rosa của Brazil. Lần này, mời các bạn cùng khám phá BST thời trang biển 2013-2014 cực quyến rũ và nữ tính của Morena Rosa qua phần tạo dáng của người đẹp sexy Isabeli.Isabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Isabeli Fontana - Morena Rosa - Thời trang - Tin Thời Trang - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang nữ


Isabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Isabeli Fontana - Morena Rosa - Thời trang - Tin Thời Trang - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang nữ


Isabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Isabeli Fontana - Morena Rosa - Thời trang - Tin Thời Trang - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang nữ


Isabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Isabeli Fontana - Morena Rosa - Thời trang - Tin Thời Trang - Người mẫu - Bộ sưu tập - Thời trang nữ


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


http://1.bp.blogspot.com/-0pe0grlD0kc/UjzePuWFN1I/AAAAAAABpR4/ZQTYH1bR3Z8/s640/karlie_kloss_by_katja_rahlwes_for_vogue_paris_oc.jpgIsabeli Fontana & Thời trang đi biển Morena Rosa 2013/2014 - Thời trang nữ - Bộ sưu tập - Người mẫu - Tin Thời Trang - Thời trang - Morena Rosa - Isabeli Fontana


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article