Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny

London
Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Cùng cộng tác với thời trang Beach Bunny, bombshell người Nga cho ra mắt BST áo tắm của mình. Sau đây là những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của các mẫu áo đầy thu hút và mê hoặc do chính cô tạo dáng.Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


Irina Shayk thiết kế áo tắm cho Beach Bunny - Thời trang - Tin Thời Trang - Irina Shayk - Beach Bunny - Áo tắm


NguồnAdd your comment
  Anonymous comment
Nickname:
Password:
  Remember me on this computer

Tiêu đề:
Send me by email any answer to my comment
Send me by email every new comment to this article