อวดสีสันในชุดนานาชาติ

Manager
อวดสีสันในชุดนานาชาติ


ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และการจัดงานสังสรรค์ร่วมกันของสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ป.อ.ท.) สุพัฒนา อาทรไผท นายก ส.ป.อ.ท. 3 สมัยที่มาในชุดสวยสไตล์ฮาวาย ขอชูคอนเซ็ปต์ “Around the World in One Hour” ให้ทั้งสาระและบันเทิงแก่เหล่าสมาชิก เหมือนได้ท่องโลกกว้างอย่างคุ้มค่าใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เมื่อวาระการพบปะประจำปีเวียนมาถึง ในฐานะสมาคมที่มากด้วยสมาชิกสตรีคุณภาพคับแก้ว ปีนี้จึงขอเริ่มด้วย ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช อดีตนายก ส.ป.อ.ท.ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์จากม.มหิดล และท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช ที่ขึ้นมอบช่อดอกไม้แก่ อัญชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้รับเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติปี 2551 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
       

       จากนั้น ถึงคิว นรชิต สิงหเสนี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่มาอัปเดตให้สมาชิกส.ป.อ.ท.รู้เท่าทันสถานการณ์โลกแบบไม่ตกกระแส ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาชาติ จนเมื่อเต็มอิ่มกับสาระดีๆ จากวิทยากรกิตติมศักดิ์แล้ว ความอลังการของชุดนานาชาติก็ขึ้นอวดโฉมให้เพลิดเพลินสายตาแบบเต็มอิ่ม ทั้งชุดไทย,อินเดีย,เคนย่า,ญี่ปุ่น,อียิปต์,อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,อเมริกา,สเปน,เกาหลี,ฝรั่งเศส,อาหรับและจีน ซึ่งแสดงแบบโดยสมาชิกและลูกหลาน ส.ป.อ.ท. อาทิ ชวาลี โอสถานุเคราะห์,พล.อ.ต.หญิง ลัดดาวดี มงคลอภิบาล,สุทาทิพย์ วาทีทิพย์,สุนันท์ โรจนธรรม,สุภมน บุปผเวส,ฤณฤทัย อารีเจริญเลิศ,กรองแก้ว สันตะบุตร,อัญจิฎา กรรณสูต,อภิดิษฐ์ ปาจรียางกูร,ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์,ปาลิกา ตรีรัตนวารีสิน ฯลฯ
       

       ไม่เพียงแต่สาระและบันเทิงภายในงาน นายกส.ป.อ.ท.ยังได้กล่าวถึง ผลการประชุม ในช่วงเช้าด้วยว่า สมาชิกทุกคนยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเด็กและสตรีกันต่อไป อีกทั้งในเรื่องระหว่างประเทศ ยังมีความตั้งใจที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อยกระดับสถานภาพของสตรีให้ขึ้นมามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น
       

       “อยากเชิญชวนสตรีทุคน ถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ออกมาร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนทิศทางของส.ป.อ.ท.ใน 1 ปีข้างหน้า เรายังคงสานต่อโครงการที่มีอยู่แล้วมากมาย และประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศให้บรรลุผลได้มากขึ้น โดยเน้นเรื่อง การลดความรุนแรงในครอบครัว ความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก ต้องการให้คนกลุ่มนี้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้ผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถ เข้าไปมีบทบาททัดเทียมผู้ชาย และก้าวไปถึงระดับผู้นำองค์กรได้”


           
    

ใส่ความเห็น
  ซ่อนความคิดเห็น
ชื่อเล่น:
รหัสผ่าน:
  จดจำฉันในคอมพิวเตอร์อันนี้

ชื่อเรื่อง:
ส่งคำตอบเกี่ยวกับความเห็นของฉันมาที่อีเมล์
ส่งความเห็นใหม่เกี่ยวกับบทความนี้ให้ฉันทางอีเมล์